อาหารเสริม

นมผึ้ง Auswelllife Royal jelly 2180

นมผึ้ง auswelllife เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียโดย บริษัท Auswelllife ประเทศไทย ซึ่งถือว่ามีมาตรฐานในกระบวนการผลิตและมีความปลอดภัยสูง โดยสามารถสังเกตได้จากเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตรวมถึงได้รับเครื่องหมายรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศออสเตรเลีย (อย.)

นมผึ้ง auswelllife

ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองในระดับสากล

Laboratory Tested : ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการหรือที่เรียกกันว่าการตรวจแล็ป (Laboratory investigation หรือ ย่อว่า Lab test) ซึ่งเป็นขั้นตอนการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูงที่สุดก่อนที่จะออกจากจำหน่าย

GMP  : เป็นหนึ่งในมาตรฐานการผลิตที่มีการควบคุมสินค้าอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามขั้นตอนของการผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความปลอดภัยและเกิดความมั่นใจต่อผู้บริโภคซึ่งในขั้นตอนของการได้รับเครื่องหมายนี้ จะมีการครอบคลุมการตรวจสอบตั้งแต่สถานประกอบการระบบการผลิตรวมถึงความปลอดภัย ดังนั้นหาผลิตภัณฑ์ตัวไหนได้เครื่องหมายนี้ท่านจึงมั่นใจได้ 100 เปอร์เซ็นต์หรือว่ามีความปลอดภัยสูงที่สุด

Halal : ฮาลาล เป็นภาษาอารบิกซึ่งมีความหมายถึงการบริการหรือการจัดจำหน่ายกระทำการใดๆที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม หมายถึงกระบวนการผลิตของสินค้าตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นไม่ขัดต่อศาสนาอิสลามผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถทานได้นั่นเอง

Made in Australia : เครื่องหมายที่แสดงถึงแหล่งผลิตต้นทางของสินค้า ในที่นี้หมายถึง นมผึ้ง auswelllife ตัวนี้มีการผลิตจากประเทศออสเตรเลีย

Pharmaceutical Grade : เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการผ่านเกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพการผลิตของสินค้าให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับการผลิตยา (ซึ่งการผลิตยาจะมีขั้นตอนการผลิตและควบคุมที่ยุ่งยากสูงที่สุด) นั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะมีความปลอดภัยผ่านการตรวจสอบมาหลายขั้นตอนจนปลอดภัยในการรับประทานอย่างแน่นอน

AUST L : หมายถึงเลขรับรอง ที่ออกให้โดยกระทรวงอาหารและยาของประเทศออสเตรเลีย (Department of Health Australia ) ซึ่งแปลว่าสินค้าที่ได้รับการรับรองนี้ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากรัฐบาลในเรื่องของคุณภาพสารอาหารว่ามีมาตรฐานสูง

นมผึ้ง

นมผึ้ง auswelllife หาเครื่องหมายที่ทาง บริษัท Auswelllife ประเทศไทย  ได้รับจึงทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าผลิตภัณฑ์นมผึ้งที่ท่านสั่งซื้อมาจากทางบริษัทมีการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานระดับโลกทำให้สินค้าตัวนี้มีความปลอดภัยอย่างแน่นอน