ศูนย์ตัวแทนบริษัท วันเดอร์ฟูลไลฟ์ จำกัด

บริษัท วันเดอร์ฟูลไลฟ์ จำกัด (Wonderful Life Co., Ltd.) เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารเสริมและเครื่องสำอางค์ ซึ่งปัจจุบันได้มีสินค้าที่ทางบริษัทดูแลอยู่หลายผลิตภัทร์ด้วยกัน

ศูนย์ วันเดอร์ฟูลไลฟ์เซ็นเตอร์

เราเป็นตัวแทนใหญ่ของบริษัท วันเดอร์ฟูลไลฟ์ จำกัด โดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในการให้บริการขายปลีก-ส่ง  สินค้าของทางบริษัททุกตัว และยังรวมถึงการรับสมัครตัวแทนจำหน่าย (เนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบาย ในการรับสมัครตัวแทนเอง) แต่จะให้เป็นการรับสมัครตามสายงานและดูแล ภายใต้นโยบายขงบริษัท

บริษัท วันเดอร์ฟูลไลฟ์ จำกัด

ศูนย์ วันเดอร์ฟูลไลฟ์เซ็นเตอร์  จะเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าของทางบริษัทให้กับตัวแทนจำหน่ายในระดับต่าง ๆ และขายสินค้าในราคาปลีกและส่ง โดยมีศูนย์กระจายสินค้าใหญ่ตั้งอยู่ที่ ซอยประชาสงเคราะห์ 24 เขต ดินแดง กรุงเทพ 10400

บริษัท วันเดอร์ฟูลไลฟ์ จำกัด

การกำกับดูแลของศูนย์ วันเดอร์ฟูลไลฟ์เซ็นเตอร์

  • ขายสินค้าบริษัทในราคาปลีก
  • ขายสินค้าบริษัทในราคาส่ง
  • กระจายสินค้าบริษัทไปยังตัวแทนต่าง ๆ ทั่วประเทศ
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย แบบสต็อคสินค้า-ไม่สต็อคสินค้า
  • ดูแลตัวแทนจำหน่ายในสายงานให้ปฎิบัติตามนโยบายบริษัท
  • ให้คำแนะนำฝึกอบรมสอนงานขายกับ ตัวแทนในสายงาน
  • แจ้งข้อมูลตัวแทนจำหน่ายที่ทำผิดนโยบายกับบริษัทเพื่อพิจารณาลงโทษ

ติดต่อเรา

ติดต่อเว็บไซต์ ศูนย์วันเดอร์ฟูลไลฟ์เซ็นเตอร์ อย่างเป็นทางการ

www.wonderfullife-office.com