อาหารเสริม

นมผึ้ง Auswelllife Royal jelly 2180

นมผึ้ง auswelllife เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียโดย บริษัท Auswelllife ประเทศไทย ซึ่งถือว่ามีมาตรฐานในกระบวนการผลิตและมีความปลอดภัยสูง โดยสามารถสังเกตได้จากเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตรวมถึงได้รับเครื่องหมายรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศออสเตรเลีย (อย.) ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองในระดับสากล Laboratory Tested : ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการหรือที่เรียกกันว่าการตรวจแล็ป (Laboratory investigation หรือ ย่อว่า Lab test) ซึ่งเป็นขั้นตอนการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยสูงที่สุดก่อนที่จะออกจากจำหน่าย GMP  : เป็นหนึ่งในมาตรฐานการผลิตที่มีการควบคุมสินค้าอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามขั้นตอนของการผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความปลอดภัยและเกิดความมั่นใจต่อผู้บริโภคซึ่งในขั้นตอนของการได้รับเครื่องหมายนี้ จะมีการครอบคลุมการตรวจสอบตั้งแต่สถานประกอบการระบบการผลิตรวมถึงความปลอดภัย ดังนั้นหาผลิตภัณฑ์ตัวไหนได้เครื่องหมายนี้ท่านจึงมั่นใจได้ 100 เปอร์เซ็นต์หรือว่ามีความปลอดภัยสูงที่สุด Halal : ฮาลาล เป็นภาษาอารบิกซึ่งมีความหมายถึงการบริการหรือการจัดจำหน่ายกระทำการใดๆที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม หมายถึงกระบวนการผลิตของสินค้าตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นไม่ขัดต่อศาสนาอิสลามผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถทานได้นั่นเอง Made in Australia : เครื่องหมายที่แสดงถึงแหล่งผลิตต้นทางของสินค้า ในที่นี้หมายถึง นมผึ้ง auswelllife ตัวนี้มีการผลิตจากประเทศออสเตรเลีย Pharmaceutical Grade : เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการผ่านเกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพการผลิตของสินค้าให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับการผลิตยา (ซึ่งการผลิตยาจะมีขั้นตอนการผลิตและควบคุมที่ยุ่งยากสูงที่สุด) นั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะมีความปลอดภัยผ่านการตรวจสอบมาหลายขั้นตอนจนปลอดภัยในการรับประทานอย่างแน่นอน AUST L : หมายถึงเลขรับรอง ที่ออกให้โดยกระทรวงอาหารและยาของประเทศออสเตรเลีย (Department of […]